Vibrasyon

Betonu titreterek veya sallayarak beton içerisindeki havayı dışarı çıkarmaya yarar.Titreme,agregalar arasındaki sürtünmeyi geçici olarak bozarak betonun daha akışkan olmasını sağlar.

Daha sıvımsı bir hal alan beton daha kolay sıkışıp yerleşir.Sonuçta,daha yoğun,daha güçlü ve daha dayanıklı bir beton oluşur.Vibrasyon işlemi bittiği an tekrar beton içerisinde malzemeler arasında sürtünme etki etmeye başlar.

AYRIŞMA(Segregasyon)

Betonun içerisindeki ince ve kaba malzemenin birbirinden ayrı dağılmasıdır.Bu durum betonda homojen yapıyı engellediği için dayanıksızlığa neden olur.

Vibrasyonda dikkat edilmesi gereken hususlar;

1.Demir ucu beton içerisine hızlıca daldırmak gerekir.

2.Demir ucu beton dışarısına yavaşça çıkarmak gerekir.

3.Kalıplara kesinlikle demir uç temas etmemelidir.

4.Vibratör betona düşey olarak daldırılmalı ve daldırma aralığı vibratörlerin etki yarıçaplarına bağlı olarak 45-50 cm’yi geçmemelidir.

5.Hareket halkaları birbirlerine çakışacak şekilde vibrasyon yapılmalıdır.Vibrasyon esnasında vibratörün her defasında bir önceki tabakaya 10 cm kadar girmesi tabakaların kaynaşmasını sağlar.

6.Vibratör ucu ile beton yatay hareket ettirilmemelidir.